5 Tips On How To Recognize Authorized Basketball J
Playing Basketball Is Popular In China More Than P
Back To School, Back To College Sports
Kobe Bryant With His Unique Nba Jerseys
Sports Christmas Gifts For Teenage Boys
How Much Do Floridas Cities Profit From Major League Baseball Spring Training
Buying Nfl Merchandise
Framing A Sports Jersey
Tour De France Jerseys

Bỏ thanh tra xây dựng trực thuộc quận, huyện, xã, phường

Bỏ thanh tra xây dựng trực thuộc quận, huyện, xã, phường

| Tin tức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng (TTXD), có hiệu lực từ ngày 15/5/2013. 
xaydung-banme-kientrucdep
Theo đó, cơ quan thanh tra Nhà nước ngành xây dựng chỉ gồm thanh tra Bộ Xây dựng và thanh tra Sở Xây dựng. Tuy nhiên, riêng thanh tra Sở Xây dựng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được tổ chức các đội đặt tại địa bàn cấp huyện. Chính phủ cũng yêu cầu chấm dứt việc thí điểm thành lập TTXD quận, huyện và TTXD xã, phường, thị trấn tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã lên phương án sắp xếp lại lực lượng TTXD tại quận, huyện, xã, phường ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Theo đó, sẽ bỏ TTXD ở các quận, huyện, xã, phường, sáp nhập toàn bộ lực lượng này vào Thanh tra Sở Xây dựng và được tổ chức thành biên chế các đội.

Theo ANTT
wholesale jerseys nfl jersey cheap cheap nfl jerseys wholesale jerseys